Verslag 15 mei 2024

Aanwezig : Willem, Kees, Hans IJ, Hans vW,Ton,Arthur,Wim B, John en Dick

Afwezig bericht Theo

Op vakantie : Tine, Jos, Jan, Leo, Rob, Wim D.

Speciale gast : Nettie van W., de echtgenote van Hans vW

Green screen

Nettie heeft het op zich genomen een, inmiddels door Ton aangeschaft, green screen op maat te maken. Intussen heeft Ton bevestigingsmateriaal uitgeprobeerd en gaat het ons lukken het scherm zonder aanpassingen (boren etc) aan het lokaal, te kunnen bevestigen. Hij schat in dat de totale kosten voor een green screen (dus doek incl. bevestigingsmateriaal) op plm. € 75,00 zullen uitkomen.

Nieuwe technieken

De presentatie van John op het scherm kan niet plaatsvinden. De Macbook kan het niet aan. Ipv beelden presenteert John mondeling e.e.a…

  • bij muziek kun je straks een instrument of stemmen weghalen of wijzigen ( Da Vinci )
  • In FCP kan kleurcorrectie door gebruik a.i. eenvoudiger en sneller door een analyse vooraf
  • Ruis in beelden kan worden verminderd.

Op de eerstvolgende clubavond is er hopelijk de mogelijkheid beelden te vertonen die ons een uitgebreider inzicht bieden. De veranderingen gaan snel plaatsvinden. In de komende update van FCP (10.8) op Mac en iPad gaan we nieuwe toepassingen zien die makers als Apple al hebben voorgespiegeld.

Vervanging van de MacBook.

Het blijkt dat onze MacBook te oud is geworden om nieuwe toepassingen aan te kunnen. We hebben in de ALV al besloten over te gaan tot de aanschaf van een nieuw model, gereed voor de toekomst.
Waarom wachten op de terugkomst van de huidige vakantiegangers? Arthur stelt voor dat John (hij heeft alle expertise in huis ) gewoon een MacBook aanschaft en dat het geschatte bedrag waarmee tijdens de ALV is ingestemd ( plm. € 2000,00 ) indien mogelijk niet overschrijden. We moeten wel een goede device hebben die ook de toekomst aan kan.

Over de angst voor virussen op de Mac.

John verklaart dat een Mac geen virusscanner nodig heeft. De Mac vraagt altijd om toestemming om wijzigingen in het OS aan te brengen. Daarnaast is een firewall op je router thuis, ondoordringbaar.
Samengevat… nooit klikken op allerlei bestandjes die kleine programma’s kunnen bevatten. Als je wél klikt kan door de beveiliging op de Mac zelfs dán geen schade ontstaan.

Voorstel om vakanties door te geven

We zijn pensionista’s en velen gaan spontaan met vakantie. Pas dán is het nuttig om een begin- en einddatum door te geven i.v.m. planning van sommige projecten.

InZet

Arthur onderhoudt met Belinda contact en heeft gevraagd naar de voortgang. Er is een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan het geheel. Behalve InZet en wij kunnen meerdere huurders gebruik maken van het lokaal én de voorzieningen…Dit kan dus een beïnvloedend effect hebben..

  • Over de beamer en de plaatsing daarvan is nog niets bekend.
  • Over het schilderen van het lokaal eveneens geen nieuws. De kleur die Ton voorstelde past in de plannen van Belinda. Vooralsnog heeft Belinda geen bericht ontvangen. Haar voorstel naar haar management was om het eventueel zelf te doen om de kosten te drukken.
  • Het teveel aan stoelen zou einde dit jaar worden opgelost. De stoelen worden dan volgens planning verwijderd door de Gemeente.
  • Ons is gevraagd tijdens het zomerpalet – sluiting van 13 Juli t/m 25 Augustus ) een paar keer films te vertonen aan de bezoekers. Willem, Wim, Hans vW, Rob en Arthurzijn daar in principe toe bereid. Een knelpunt zou kunnen zijn dat genoemden niet vaardig zijn in het bedienen van de apparatuur, óf Dick óf Jos zou derhalve medewerking moeten toezeggen óf hun kennis moeten overdragen aan andere leden. Belinda vraagt naar dagen en tijdstippen. Dit bespreken we volgende week.
  • De enige daglicht-koepel is ook nog niet aangepakt. De andere exemplaren laten minder daglicht toe en blijven onveranderd.
  • Ton oppert om de glazen wand naar de andere ruimte ook meer af te schermen. We hebben nog geen idee hoe te handelen.

Molen De Hoop

Arthur is afgelopen zaterdag langs geweest tijdens de Molendag. Hij heeft een Molencertificaat aangeschaft waarmee men na het verwijderen van de oude wieken een klein stuk van een wiek mee naar huis kan krijgen. Leo wil ook een certificaat aanschaffen via Arthur. De overige aanwezigen nemen eventueel zelf initiatief.

Omdat de wieken verwijderd gaan worden kwam Ton met het idee hiervan een productie te maken. Arthur heeft geïnformeerd en begrepen dat er in beginsel geen bezwaar bestaat om dit te filmen. Van de molenaar, Bart Dooren, kregen we een you tube filmpje te zien over een soortgelijk proces bij een andere molen. Dit filmpje bekijken we volgende week, is al geïnstalleerd op de MacBook. We kunnen dan kennis nemen van het proces en beslissen of we een productie kunnen aanbieden die overigens in meerdere dagen en verschillende tijdstippen moet worden gefilmd.

Films

Wim B. heeft zijn versie over de geschiedenis van het Postkantoor aangepast. Feedback : de film geeft een intieme inkijk in het leven van de medewerkers gedurende hun werkzame bestaan bij het Postkantoor. Dankzij de inside functie van Wim’s echtgenote zien we dingen die volslagen onbekend waren. Boeiend !

Willem vertoont zijn video over de aqua training van het paard. De bewegingstherapie moet bestaande klachten verminderen.
Feedback : mooie productie met heldere uitleg. Tip : constante muziek verminderen en het live geluid meer voorrang geven. Willem laat ons volgende week zijn herziene versie zien.

Volgende week gaan we verder..

Scroll naar boven