2006-02-22 Gerrit van Doornen erelid Film- en Videoclub Zoetermeer

2006-02-22 Gerrit van Doornen Erelid Film- en Videoclub Zoetermeer 

Tijdens de algemene ledenvergadering van de Film- en Videoclub Zoetermeer op 22-03-2006, werd Gerrit van Doornen benoemd tot erelid van onze club. De club spreekt hiermee haar waardering uit voor het vele werk dat Gerrit van Doornen in de vereniging heeft verzet.Zo was hij oprichter en eerste voorzitter van de Smalfilmklub Zoetermeer in oktober 1972. Vele jaren was hij een uiterst actieve voorzitter met een fanatieke hobby "smalfilmen". In de woelige jaren tijdens het begin van opkomst van video was hij ook daarbij een voortrekker, maar tevens een stabiliserende factor. Gerrit is in de Nederlandse amateur-filmwereld een bekend persoon. Terecht werd hij tijdens de in Zoetermeer gehouden Nationale Manifestatie 2004 beloond met de UNICA medaille voor verdiensten.
gerrit van doornen

Dat hobby ook kan uitmonden in een beroep zien we duidelijk bij Gerrit van Doornen.

Wie kent immers niet het bedrijf Van Doornen Innovision, de maker van het bekende Glasscreen voor het overzetten van smalfilm en dia's op video.

Bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd werd deze activiteit overgedragen, maar de belangstelling voor de hobby bleef. 
Ook nu nog is hij actief voor de Casablanca groep binnen de club. Met zijn grote ervaring en kennis van de materie is hij bovendien een zeer gewaardeerd spreker op onze programma avonden. 
Wij hopen nog lang van zijn kennis gebruik te mogen maken.

(publicatie "In Beeld" dd. 2006-03-24)
 CluB Webmaster:  Jan de bloois