2014-04-16 Zoetermeerse Meerpolder

Meerpolder

In 2016 wordt herdacht dat de Zoetermeerse Meerpolder 400 jaar geleden droog was. Voor het Historisch Genootschap een reden om daaraan wat aandacht te besteden.Gerrit van Doornen kwam met het voorstel op de club een avond te brainstormen over de mogelijkheden van een film over dit onderwerp. Het opnemen van de beelden zou in de zomer, evt. winter van 2014-2015 moten plaatsvinden. De premiere zou dan kunnen zijn in 2015.
Door Gerrit van Doornen was een eerste praatstuk gemaakt. Hoe stellen wij ons een film voor die vertoond kan worden bij de viering van 400 jaar Meerpolder? Daarin werden zes hoofdstuk al benoemd.

Eerst een stukje geschiedenis:
Op 17 september 1574 vond de zogenaamde Slag bij Zoetermeer plaats. De Spaanse troepen onder leiding van Valdez waren niet in staat om de dijk in de Voorweg bij Zoetermeer te verdedigen. Op advies van onder andere de Zoetermeerse scheepstimmerman Wolfert Adriaenszoon koos het Geuzenleger onder leiding van Lodewijk van Boisot en De La Garde een route richting Leiden.

De geuzen kunnen zeker een rol spelen in deze film over het Zoetermeerse Meer, later de Zoetermeerse Meerpolder. 

Het HG heeft veel informatie en voldoende beeldmateriaal om te gebruiken. Ook de bekende moord in de polder kan een rol spelen. Op dit moment wordt daar extra aandacht aan besteed door een boek hierover. Verder zal contact kunnen worden gezocht met bewoners en oud-bewoners van de polder en kan in de vorm van een interview de nodige informatie worden verwerkt. Interessant is ook de vraag waarom het meer werd drooggelegd. Het was de tweede polder in Nederland die werd drooggelegd na de Beemster. Om de Meerpolder liggen dijken omdat men destijds bang was dat het meer leeg zou lopen naar omliggende gebieden. Een andere vraag waar deze avond geen antwoord opgewonden kon worden was die van "Het ei van Vernede". Afblijven van de polder! Pas in 1970 werd in de gemeenteraad officieel besloten niet te bouwen in de Meerpolder.Voor een deel zijn in het verleden al films gemaakt en beschikbaar, zoals de onthulling van het bord Meerpolder Wel moet erop gelet worden dat niet teveel beelden uit oude films worden overgenomen.Omdat de Meerpolder deels op gebied van Stompwijk ligt is het mooi dat beelden gebruikt mogen worden uit een film van Frans Oliehoek over bewoners van Stompwijk.

Opgeroepen werd tot meedenken, ook na deze avond.

Aan het eind van de avond keken we nog naar "2005 en Zo is het gekomen", een door clubleden gemaakte film over de vier kwadranten met als gids stedenbouwkundige van Gent.


© FVCZ.NL