2012-08-22 Nogmaals kleur

Previous

Twee geleden hebben we het gehad over kleurbewerking bij de film. John Sterk wilde daarop wel doorgaan. In het algemeen wil hij vooraf vastleggen wat het probleem is. Wat heb je zelf gezien en wat wil je in je film laten zien? Soms is een "foute" wel gewenst.

miroir Day5b

Vooraf wilde hij ons een film laten zien, waarin gespeeld wordt met de werkelijkheid. De film "Le Miroir" kan het best getypeerd worden als "van peuter tot bejaarde". In deze film is veel aandacht voor details. Wie de film wil terugzien kan terecht op Internet bij: lemiroir.tv

Op de foto hiernaast zien we ook meteen het geheim van de film.

De film is opgenomen met een beperkt aantal spelers (4) en een behoorlijk grote crew. De techniek opzicht is beperkt, niet zoveel afwijkend van hetgeen we zelf moeten kunnen. Belangrijk is wel het goed samenwerken in een team. De film is een grote trukendoos. Meer over de film en de achtergrond hiervan is te lezen op de lemiroir.tv site.

Daarna werd stil gestaan bij kleur en het bewerken hiervan. Opnieuw aandacht voor begrippen als Hue (de ronde cirkel), V (waarde tussen zwart en wit) en S (verzadiging kleuren). Bij RGB werd gedemonstreerd wat de invloed is van een RGB parade, waarbij de waarde binnen 0 en 100 moet blijven.
Helderheid: licht naar beneden tot 100%, zwart naar boven tot 0%. Daarbuiten hebben we geen doortekening m,eer in de beelden.
Natuurlijk kunnen we ook van de ideale kleur afwijken vanwege de sfeer in het beeld, binnen of buiten opgenomen. 
Voor de juiste kleur moeten we de fouten verwijderen en vervolgens de sfeer bepalen. Aan de hand van de correctiemogelijkheden van FCPX liet John zien wat je allemaal kunt bereiken. Door het spelen met een masker kun je ook details in beeld benadrukken, bijvoorbeeld door deze iets op te lichten.
Belangrijk bij de opname is echter dat we dat zo goed mogelijk doen: overbelicht kan niet meer worden gecorrigeerd omdat de details ontbreken. Iets onder belicht is in dat opzicht aan te raden.

Bij de film "Van Erasmusbrug tot Maasvlakte" van Gerrie kon kleurcorrectie in de praktijk worden beproefd. Door te filmen door warmte reducerend glas moest iets rood worden toegevoegd. Ook een film van Willem had wat correctie nodig vanwege het teveel aan blauw.

© FVCZ.NL