2011-11-30 Een dagje uit….


Vanavond de laatste avond uit een reeks van vier over het onderwerp: “Het verhaal in de film” . Zoals we allemaal weten, is een film meer dan een verzameling aan elkaar geplakte shots. De vraag is nu: hoe zorgen we ervoor dat het inderdaad meer wordt dan een aantal aan elkaar geplakte shots waardoor er een goed bekijkbaar geheel ontstaat. Welk verhaal wil ik vertellen en hoe wordt de kijker meegenomen in het verhaal.

Als voorbeeld werd de afgelopen clubavonden het maken van een soort vakantiefilm gebruikt: "Een dagje uit…". Iedereen kan zich voldoende voorstellen wat daarmee wordt bedoeld.

De manier waarop we de dingen deden was wat afwijkend van wat we gewend zijn. In het algemeen is de kennis wel in huis maar het probleem is op het juiste moment de juiste dingen te doen en niets te vergeten.

Gebruikmakend van mindmapping (zie nl.wikipedia.org/wiki/Mindmap) werden telkens onderdelen toegevoegd en in groepjes verder uitgewerkt en besproken. Het programma dat daarvoor gebruikt werd was MindNote, een voor Apple geschikt programma. Ook voor de Windows omgeving zijn dergelijke programma's beschikbaar.Een voorbeeld hiervan is FreeMind. Aan de hand van de uitkomsten van deze sessies werden de nodige checklijstjes gemaakt, die weer als hulp kunnen dienen voor ons eigen “Handboek Video”. 


footer logo

Uiteindelijk werden afspraken gemaakt een dagje uit te gaan invullen in het Zoetermeerse Snowworld, waarvoor inmiddels de afspraken werden gemaakt. De vier groepen zullen zelf afspreken wanneer zij de opnamen zullen maken en dit afstemmen met Snowworld.

Om het filmen onder moeilijke lichtomstandigheden te filmen werd op een avond nog geoefend met "slecht licht" omstandigheden en grote contrasten.

Een van de zaken die in de afgelopen weken aan de orde kwamen is "wat nemen we allemaal mee" en "hoe kan ik snel een film maken". John Sterk had hiervoor een opname meegebracht van Bebob; Dreh auf Schnitt. Kern daarbij is ook hoe op een effectieve manier een film te maken.

Belangstellenden kunnen deze film terugzien op hd.tainings.de


© FVCZ.NL