2011-07-03 Vakantie NoPro

Op 3 juli 2011 waren we met een klein groepje aanwezig. Joh Sterk had zijn iPad mee, met interessante films. Allereerst vertoonde hij een filmpje, waar aan het eind verklapt werd hoe het gemaakt was. We zagen een enorme hoeveelheid ballonnen in beeld komen , met een getekend poppetje erop. Toen de ballon vlak bij was, ontplofte hij, zodat er weer een ballon met tekening verscheen. Die tekening was als een tekenfilmbeeld net iets verschoven van het vorige beeld. Door de snelheid waarmee de ballonnen elkaar opvolgden, begon de film te leven.

Hoe was dit gefilmd?

In een enorme loods had men honderden ballonnen opgeblazen, die achter elkaargeplaatst waren boven een rail. Daarop stond een wagentje met de camera en een scherpe punt  ter hoogte van de ballonnen. Het wagentje begon te rijden (met draaiende camera), terwijl de punt de ballonnen één voor één doorboorde, zodat er steeds weer een nieuwe ballon met tekening verscheen. Wat een werk! Het was leuk, maar wat moet je er verder mee?

Verolgens zagen we hoe je met een camera die stil staat met 1 instelling en waarvan je alleen het diafragma mag regelen, toch een leuk filmpje kunt maken. De filmpjes waren gemaakt in het kader van een wedstrijd. Door het draaien aan de diafragmainstelling, werden dingen scherp, die je eerder niet had opgemerkt. Om de filmpjes te beschrijven, vind ik te veel van het goede.

Vervolgens kwam er een film, van 40 jaar oud, gemaakt op 16 mm materiaal.De film ging over de "val van de pet" ("La chute de la cascette" ;  een Nivon film uit Rijswijk 1975). We keken er naar of we er een  touw aan konden vastknopen, totdat iedereen elkaar aankeek en zich afvroeg: "Hoe lang gat dit nog duren?" Uiteindelijk hebben we de film maar gestopt. en geconstateerd, dat we dit tegenwoordig veel sneller  en duidelijker filmen.

Tenslotte bemerkten we dat we een internetverbinding hadden en besloten een interview van de Wereld Draait Door te bekijken, via de laptop van Ben. Net toen het filmpje wilde starten, verdween de verbinding, maar de moderne techniek bood hier uitkomst. De iPhone van Kees had verbinding met het internet en via een speciale kabel aan de beamer, vertoonde hij de film op het witte doek. Het interview ging over de achtergrond van het filmen van 2 koninklijke huwelijken, wat voor toeren men moest uithalen om b.v. de "traan van Maxima" op het juiste ogenblik, met de juiste muziek in beeld te krijgen.

John R


© FVCZ.NL