2011-02-16 Voorbereiding musical Ester


Het eerste gedeelte van de avond werd besteed aan een ingekorte versie van "De vaart" van Jan de Bloois. De film heeft hierdoor wel aan snelheid gewonnen. Probleem blijft natuurlijk dat de processie weinig verschillende standpunten heeft, waardoor het alleen een registratie blijft. Jan kreeg nog een paar tips en zal bekijken of hij dit nog kan verwerken in de film.

esterdemusicalHet tweede deel van de avond stond in het teken van de komende verfilming van musical Ester door enkele leden van onze club. Ben Verbeek gaf inzicht in de lokale situatie, wat nemen we op en wat niet. De uitvoering van de musical zal plaatshebben op 15 en 16 april (op zaterdag zelfs twee keer een opvoering). 

Opgenomen zal worden in HD kwaliteit. Het resultaat zal zijn een standaard DVD. Geprobeerd zal worden om het geluid vanaf het mengpaneel te kunnen gebruiken. Ben zal daar nog naar kijken. De filmers zullen van Ben via e-mail nog nadere informatie ontvangen. 

Voor belangstellenden is meer informatie te vinden op de website: www.esterdemusical.nl© FVCZ.NL