2010-04-07 Interviewen in de praktijk, Gabriel de Leeuw.

"Interviewen in de praktijk" was het thema van deze avond. Inleider was Gabriel de Leeuw. Volgens hem is interviewen in de praktijk nog steeds een ondergeschoven kindje bij amateurs.

interviewVoor de pauze werd de theorie behandeld. Daarbij kwam aan de orde de rol van de interviewer (school voor de journalistiek), de cameratechniek en de stemproblematiek.Een goede interviewer luistert vooral en zegt weinig. Hij blijft min of meer op de achtergrond. Onderbreken van de geïnterviewde is bij amateurfilms niet gewenst. We moeten ons voorafgaande aan het interview ook altijd afvragen wat de waarde is van het interview in de film en of de geïnterviewde een duidelijke rol heeft in de film. In een voorgesprek kunnen we het interview sturen in een richting die voor de film gewenst is. Interviews voor journaal of nieuwsrubrieken zijn vaak meer confronterend.

Voor een film moeten we ons afvragen wat we met de film willen vertellen. Wordt het een documentaire, hoe groot is het aandeel van het interview in de film en wat willen we met het interview vertellen. De geïnterviewde en de interviewer hebben allebei een belang bij het interview. Je wilt immers de gewenste uitspraken opnemen, maar je moet de ander ook in zijn waarde laten. Een goede voorbereiding is hiervoor belangrijk. Je kunt dan afspraken maken, de vragen voorbereiden en bekijken of de lokatie overeenkomt met de rol in de film. Waar komt de camera, hoe zit het met de belichting en hoe staat het met het omgevingsgeluid.

interview2

Belangrijk bij het interview zijn de volgende punten:

- vertel nooit je eigen mening
- haal nooit je gelijk
- ga nooit in discussie
- laat de ander in zijn/haar waarde
- gebruik geen " ja maar !!"
- vraag wel door bij onduidelijke antwoorden
- onderbreek alleen op een "geschikt" moment.
- toon interesse (oogcontact).
- stel geen open vragen!
- gesprek goed afronden (bedanken!).

Na de pauze werd ingegaan op meer praktische zaken als de plaats van de camera en de microfoon. De interviewer hoeft niet in beeld omdat dit weinig toevoegt aan de informatie. Het kan natuurlijk wel als de interviewer zich voorstelt en onderdeel uitmaakt van de uiteindelijke film. De beelduitsnede is wel belangrijk. Hierbij maakt het op zich niet veel uit of de opnamen worden gemaakt in 4:3 of 16:9, omdat het middendeel gelijk is. Kies wel bij voorkeur een half-totaal en laat ruimte voor een ondertiteling.

Al met al was het weer een leerzame avond. Alle leden hebben inmiddels per e-mail een uitgebreide samenvatting gekregen van de presentatie van Gabriel de Leeuw, in de hoop dat het interview niet langer een "ondergeschoven" kindje is maar een volwaardige rol kan spelen in de eigen film.


© FVCZ.NL