2009-02-18 Jaarvergadering

de vergadering

Op 18 februri hield onze Film- en Videoclub Zoetermeer weer zijn jaarvergadering. Klokslag 20.00 uur werd met de vergadering aangevangen onder voorzitter Jan de Bloois, waarbij dit zijn eerste en nog wat onwennige vergadering was van de club. 

Het was ook de eerste keer dat de uitnodigingen en de stukken voor de vergadering per e-mail werden toegestuurd. Niet iedereen had de betreffende stukken gelezen of in ieder geval vergeten te printen. Gelukkig waren ook ruim voldoende leden aanwezig die dat wel hadden gedaan, zodat het toch nog een levendige en lange vergadering was (tot 23 uur).

Het wel en wee van de vereniging werd besproken, afspraken en plannen werden gemaakt voor het komende verenigingsjaar. Hierbij een paar algemene besluiten:

In afwachting van de toekomstige ontwikkelingen zullen we onze films voor de filmotheek blijven inleveren op DV tape. Als ander materiaal werd gebruikt voor de opslag, dan zal getracht worden om (eventueel in clubverband) de films over te zetten op DV. Het plan voor een cursus zal verder worden uitgewerkt, terwijl we ook zullen proberen om een paar opdrachtfilms te gaan maken. De stukken voor de vergadering zullen tijdig worden toegestuurd en verwacht wordt dat de commissies de stukken tijdig zullen insturen. Een overzicht van alle gebeurtenissen zal door de secretaris worden gebundeld en als zodanig op papier worden vastgelegd, dit ter vervanging van het verzamelde overzicht van IN BEELD. Met de technische commissie zal overleg komen over taken en verantwoordelijkheden. Het overzicht van beschikbare films zal ook in Excel worden gemaakt. Het sturen van e-mail als herinnering aan de clubavonden werd zeer gewaardeerd en zal worden gecontinueerd. Rini Konings is als bestuurslid en lid van de programmacommissie teruggetreden, maar zal het voorjaarsseizoen nog begeleiden. Mededelingen vanuit het bestuur zullen waar nodig ook op een clubavond worden gedaan, naast regio en en ziekenboeg.


De traditionele foto"s bij het verslag blijven nu helaas afwezig omdat de fotograaf wel aan de camera had gedacht, maar niet aan het voor digitale opnamen noodzakelijke opslagmedium. Vandaar dat we volstaan met een paar tekeningen, die de foto's kunnen vervangen.© FVCZ.NL