2009


2009-12-16 Slotavond

2009-12-16 DSC_634310132CE0-838F-4929-97C3-FCF6BAFE1960

De slotavond van onze club is van oudsher meer een gezellige bijeenkomst, vaak met partners, waarbij soms ook nog wel eens een film wordt bekeken. Deze avond was de opkomst gering, waardoor het vooral bij praten bleef. Ook waren enkele partners aanwezig en konden we sinds lange tijd ook weer eens Tante Cor verwelkomen. Voor haar was het wel even wennen met al die nieuwe apparatuur in de koffiepunt van de Petuniatuin.2009-12-02 NoPro filmisch

acertuinDe eerste film was "Kasteeltuinen Arcen" van Harry van der Burgt. De opnamen werden gemaakt in de herfst tijdens een bezoek aan het park met enkele mindervaliden. Vanwege deze begeleiding moest de nadruk worden gelegd op een impressie van het park. De opnamen werden gemaakt in HDV en vervolgens in DV gemonteerd. De gebruikte muziek was afkomstig van "Jardins de Provence" en sloot goed aan bij de beelden. De sfeer werd goed weergegeven. Het gebruik van een voice-over was niet voor iedereen noodzakelijk, maar zou de film wel geschikt maken voor een andere doelgroep.


Van Jan de Bloois zagen we de film "Dieren". De film was gemaakt voor het regiofestival met het thema "Dieren", maar door een foutje? werd een lege cassette ingestuurd. De daar uit voortkomende hilariteit was niet de opzet van de maker. Jammer dat deze film op dat festival niet was vertoond, omdat deze toch wel leuk was met een grappig commentaar. Het gebruik van plaatjes van het Internet en enkele technische trucjes maakten het geheel best het aanzien waard. Voorgesteld werd om de film in onze collectie op te nemen.

Hans van Woerkom had wat ongemonteerde opnamen meegebracht van de "Open dag politie Zoetermeer". Fragmenten hiervan kregen we te zien. Hans stelt deze opnamen ter beschikking van leden die hiervan een montage willen maken.

Met Jan de Bloois gingen we naar de "LaTouche Hoeve" Kamperveen. Het is een leuk sfeerfilmpje met mooie beelden. Alleen misten we de in de film de handicap, waardoor de film niet overkwam. Conclusie is dat het verhaal beter moet aansluiten bij het doel van de film.

John Sterk liet ons vervolgens nog wat opnamen zien uit de serie "Zo mooi anders in de zorg", waarbij verschillende communicatiestijlen worden belicht: motivator, supporter, regisseur, analyticus. Gekozen werd voor de foute casus van de motivator. Sinds de premiere van Vlaardingervaart kennen we nu allemaal "Zuster Linda" wat beter.


2009-12-09 Korte films

Ben Verbeek liet ons een paar voorbeelden zien van korte films die hij had opgenomen voor toneelgroep Tintel. Hij had daarbij gewerkt met een greenschreen, maar was daar niet tevreden over. In Photoshop had hij de foto's verder bewerkt, maar bij Pinnacle Studio ontstonden problemen bij de randen. John Sterk vertelde daarop wat over het principe bij greenscreen en bij faden van beelden. Probleem is dat het alfa kanaal bij faden ook wordt meegenomen

Rinus Vollebregt had een korte film meegebracht, gemaakt door de Zwitserse "SF Tagesschau". Wel kwam hij daarbij zelf in beeld, omdat het opnamen betrof die gemaakt waren in het voorjaar bij de schaatswedstrijden op de Rotte. Als "president" van de plaatselijke ijsclub werd hij daarbij geïnterviewd. 

cu_hav_band_fEen andere film van Rinus Vollebregt was wel langer en bracht ons "Naar Trinidad op Cuba" en natuurlijk mochten de fietsen ook mee. Mooie plaatjes van een voor velen toch wat vreemd land. Het einde was wel erg plotseling, zeker na de opmerking van Rinus "meer komt er niet meer". Aan de film zal nog wel wat moeten worden gesleuteld omdat het commentaar node wordt gemist. Nu moesten we het doen met wat tussentiteltjes. Jammer dat het live geluid zo hard was. We wachten met belangstelling op een wat aangepaste versie.


Jan de Bloois was gaan "Fietsen met Andre". Helemaal naar Schiphol en weer terug. Naast mooie plaatjes zagen we ook wel wat overbodig materiaal. Voor de maker wellicht leuk, maar voor een buitenstaander onbelangrijk. Een voice over lijkt hier wel op zijn plaats. Jammer dat het fietsen zelf in zeer geringe mate in beeld kwam. Het maken van opnamen bij fietsen kan wel eens betekenen dat je weer terug moet fietsen, soms wat eerder ergens moet zijn en vaak opnamen moet overmaken.

Van Eddy Jansen zagen we wat opnamen van het Unica festival. De film was echter nog niet klaar. De opnamen van de opening van het festival waren leuk. Vooral het stuk met de kinderen was mooi opgenomen en gemonteerd. Jammer alleen dat het geluidsniveau nog niet overal gelijk was. Dit houden we tegoed.

Als intermezzo zagen we een kort filmpje van de NOS uit 1999. Pas aan het einde krijgen we wat meer klap klap te zien en horen. Je moet maar op het idee komen.

Jan Boelhouwer had ook nog wat familiemateriaal op zijn mediaplayer staan. Jammer dat de instelling niet goed stond, waardoor we te dikke figuren kregen te zien. Het probleem zal door Jan worden uitgezocht, zodat we een andere keer de goede beelden tezien krijgen.


2009-11-25 De stem bij de film


presentatie door Willemien Rotteveel


willemien rotteveel

Niet goed opgenomen, nog een keer doen....." 

Dat was de slotboodschap van Willemien Rotteveel, die ons deze avond een uitgebreide presentatie gaf over "De stem bij de film". Bij filmers beter bekend als de voice-over. Willemien Rotteveel is een bewogen filmster, lid van de HAF in Den Haag en betrokken bij veel filmproducties in onze provincie.

Zij is geen logopodiste, maar heeft wel een paar cursussen gevolgd in stemvorming voor het inspreken van films. Deze ervaring heeft ze al met leden van de HAF en van Het Toverlint op eerdere avonden gedeeld. Volgens haar is inspreken minstens zo belangrijk als de beelden.

Vaak is bij amateurs de volgorde: maken van prachtige beelden, snel een film monteren, muziekje eronder en klaar is de film. Het is dan vaak niet wat we ervan hadden verwacht.

Geluid is erg belangrijk en zonder in technische apparatuur en technische termen te vervallen vertelde Willemien hoe je zo goed mogelijk een film kan inspreken, zonder dat je direct de hulp moet inroepen van een beroepskracht. 

Maar dan moet je wel aan een aantal grondregels voldoen om een goede voice-over te bewerkstelligen. 


Een goede voice-over:

Heeft de film mooie beelden waar je lyrisch van kan worden, dan zou je een enthousiaste stem moeten hebben. Dat bereik je meestal door een hoge stem te hebben. 

Heb je beelden van bijvoorbeeld een natuurfilm, dan is een lage stem veel beter. Dat geeft dan rust aan je film. Om die stem nuances te bereiken zou je eerst ontspanningsoefeningen moeten doen, want je moet echt geheel ontspannen zijn. Zorg dat je stem uit je buik komt en niet vanuit je borst. Je borst is namelijk de klankkast van je lichaam. En als je vandaar uit spreekt dan heb je gegarandeerd adem te kort. 

Hoe bereik je, dat je stem vanuit je buik komt?

Goede vraag natuurlijk. Maar daar weet Willemien een afdoend antwoord op. Zorg dat je handen, armen, spierballen,nek, mond en wat al niet meer de aandacht krijgen om te ontspannen. De luchtwegen moeten ook de volle aandacht krijgen door ademhalingsoefeningen te doen. Pas dan, na ca. een kwartier hiermee bezig te zijn geweest ben je zover dat je kan beginnen met het inspreken. Doe dat staande, niet zittend of liggend in je luie stoel. Doe het verhaal 3, 4 of 5 keer , dan heb je een goede keuze.

Een stelregel is 120 woorden per minuut. De goede en snelle rekenaar komt dan uit op 2 woorden per seconde. Anderen komen op 130. Maak wel een goede tekst, praat de film niet vol maar geef aanvullende informatie bij de beelden.

Vergeet vooral niet om aan de zinsopbouw extra aandacht te schenken, want kromme zinnen verstoort toch echt wel het eindresultaat. Zorg ook dat de intonatie en grammaticale opbouw correct is. 

Volgens haar is eigenlijk iedere stem wel geschikt voor het inspreken van een film, maar als we daarover niet tevreden zijn mogen we natuurlijk best een ander vragen om dat te doen.

Vervolgens kregen we een aantal tips om ons goed voor te bereiden op het inspreken van een film.


De manier van ademen is heel belangrijk!
Een goede technische uitrusting legt feilloos onze stem-mingen- vast! Bedenk daarom dat onze 
spreekstem eerst als spraakstem voor een opname geoptimaliseerd moet worden. 

Goede controle over onze ademhaling is een voorwaarde om een goede geluidsregistratie te krijgen.
In de voorbereidingen ruim tijd inplannen om dit level, via ademhalingsoefeningen, te bereiken.
Ademhalingstechniek leren is oefenen.
Meestal ademen we ‘te hoog ‘in, en niet vanuit onze ‘onderbuik’. Ook ademhalingsritme is erg van belang.
Technieken om dit onder de knie te krijgen zijn door Willemien besproken. Met een geleerd woord hebben we het hierbij over 
PMR, progressive muscle relaxation.

 

Adem door de mond;

Keel open;

Voor laag geluid: buik naar voren;

Lichaam ontspannen: HOE?

Gebruik de PMR-methode (progressive Muscle relaxation Methode) dwz

span alle spieren een voor een 10 seconden aan en daarna 10 seconden weer ontspannen! Doe elk “onderdeel” van je lichaam apart en doe alle oefeningen ZITTEND op een stoel;

doe daarna de ademhalingsoefeningen STAAND, met ontspannen, ietsje doorgezakte knieen;

hygienisch ademen doe je door je kin ietsje naar beneden te laten zakken; de kruin wordt het hoogste punt!

DRINK ABSOLUUT voor het inspreken GEEN ALCOHOL! Ook trouwens geen melk, koffie etc.... EIGENLIJK komt wat je wel mag neer op WATER!

Inademen is meestal geen probleem, uitademen wel! Probeer daarom zolang mogelijk het uitademen aan te houden (Probeer uit op je hand!);

Oefen met het uitademen in korte pufjes;

En ook met het alles in een keer uitademen!Oefen met zinnen als “mijn naam is....., ik woon in... ik ben.... etc etc”, spreek dat soort zinnen in een adem uit (en doe dat in je hand want dan hoor je je eigen stem het best).

Mondoefeningen: laat alles hangen en roep: “aaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhh”, “brrrrrrrrrrrrrrrr” etc

Voor velen zal dit wat vreemd overkomen, maar het bevorderd wel de kwaliteit van ingesproken tekst.


Ook de gebruikte taal is belangrijk!
Naast de voorbereidingen die we voor ons stemgeluid moeten treffen dienen we attent te zijn op;
de grammatica, het taalgebruik, onze accenten en het niet teveel gebruiken van bijzinnen.
Zorg er voor dat je tekst, volledig uitgeschreven, voor je hebt liggen.
Spreek de hele tekst in een keer uit en herhaal dat drie, vier keer. Bij een fout, roep “herstel” en doe de zin gewoon opnieuw! Blijf gewoon doorgaan met de tekst, want dan hou je de condities constant! Bij de montage kan het overbodige er toch uit.

SPREKEN IS NIET ALLEEN WOORDEN MAAR OOK PAUZES EN STILTES;

Let op valkuilen in de Nederlandse taal: “een aantal jongeren gaat....”, “een paar miljoen mensenloopt.......”. Vaak gebruiken mensen foutief de meervoudsvorm. Tip van Willemien: herformuleer je zin als je het niet zeker weet!

Voorbeeldfilms:

Hierna kregen we een aantal geluidsfragmenten te horen, waarbij verschillende professionele stemmen als korte voorbeelden werden gebruikt. Hieruit kwamen de grote verschillen en mogelijkheden duidelijk naar voren. Ook in de beide vertoonde films was de spreekstem belangrijk. Bij "Het huis van de gemeente.. (Buuren)" werd een vrouwenstem gebruikt.

We worden attent gemaakt op het ontbreken van beelden waarover in de tekst wordt gesproken.
De onverstaanbaarheid van geïnterviewden valt direct op. Sprongen in het geluidsniveau zijn duidelijk een gevolg van montage fouten. De voice-over is van Dita Janssen.

Bij de film "Zwillbrocker Venn" horen we de stem van een man. Fouten in het geluid (en zichtbaar bij foutief gemonteerde overgangen in het beeld) vallen snel op. Bij deze film is geen externe muziek toegevoegd. ’Stiltes’ doen het goed in deze natuurfilm.


Techniek niet geheel onbelangrijk!

Dat de techniek niet helemaal onbelangrijk is bleek ook uit de voorbeelden van verschillende microfoons in verschillende opname situaties. De categorie microfoon van € 10 en de eenvoudige webcam met ingebouwde microfoon kunnen we beter vergeten. Zonde van alle moeite.  Dan de eigen microfoon van de filmcamera eveneens met zijn beperkingen. Meeluisteren, met een oortje bij de opname is hierbij aanbevolen.

We hoorden ook wat betere microfoon, al of niet met geluiddempende box en plopscherm. De resultaten zijn vergelijkbaar met onze eigen microfoontesten van enkele weken geleden (zie verslag van 30 september).

De meer professionele microfoons zijn vaak voorzien van attributen die nog meer bijdragen aan de opnamekwaliteit. In een geluidsstudio ontbreken ze niet: akoestische bekleding, geluidscabines, plopfilter en windkap op de microfoon. Statief en lessenaar met instelbare hoogte, de microfoonhengel en ( als luxe ) de autocue.

Aan de kwaliteit kunnen we na opname nog wel wat sleutelen met programma's als Audition (door Willemien gebruikt) en Audacity (gratis voor PC/Mac en gebruikt bij onze testen).


Belangrijke punten als samenvatting: 

zorg dat sprekers en voice over in je film helder en goed verstaanbaar zijn;

weet (als filmmaker) wat je vertelt (ipv dat je vertelt wat je weet!!!);

als je stemmen opneemt, zorg er dan voor dat dat in .wav is (en niet .mp3)

als basis moet er een goede tekst zijn (dwz grammaticaal juist en passend bij de situatie; LET OP: een goede grammatica valt niet op! maar fouten des te meer dus laat je tekst vooraf controleren!!!;

Stel het maximum aantal woorden op 120-130 per minuut, ofwel 2 per seconde.

Als mensen snel praten gaat de stem automatisch omhoog; dat is bij reclames nog wel aanvaardbaar maar bij documentaires absoluut onaantrekkelijk;

Maak niet te korte maar vooral ook niet te lange zinnen! Stem de tekst af op je onderwerp, publiek, doelgroep etc. Let in dat verband op typische schrijf- of spreektaal (afhankelijk van de doelgroep);

Stemkeuze: je kunt voor de Voice-Over kiezen uit de stem van een man (i.h.a: lager en daardoor komt zo’n manmenstem kalmer en rustiger over), een vrouw (i.h.a hoger en daardoor meer geschikt voor blije, enthousiaste of juist boze boodschappen) of een kind. Als je kinderen wilt bereiken dan is een hoge stem aantrekkelijker, maar pas op bij de boze stem. Dat kan kinderen ook juist intimideren. Belangrijkste is dat de stem rustig is en gebruik maakt van de juiste ademhaling.


Willemien bedankt voor je prachtige verhaal.


2009-11-11 Vlaardingervaart Premiere


In het voorjaar werd met "man en macht" en vrouwelijk vernuft een nieuwe clubfilm gemaakt, waarvan we vanavond de premiere mochten beleven. Alle acteurs met partners waren voor deze avond uitgenodigd. Hierdoor hadden we een goed gevulde zaal. 


"DSC_6297In de film Vlaardingervaart draait het om liefhebben maar ook het onvermogen om lief te hebben en de gevolgen daarvan. Het verhaal gaat over een alleenstaande moeder en haar thuiswonende zoon. Deze heeft een weinig inspirerende baan als veerman, maar dan komt een journaliste in zijn leven en ontstaat er iets tussen deze twee mensen. Hij leert een nieuwe wereld kennen, maar aan de relatie komt een abrupt einde.

DSC_6312 copy

De film oogstte veel bewondering bij de spelers en het overige publiek. Tot slot gingen alle spelers en crew samen op de foto als blijvende herinnering aan deze samenwerking. Velen bleven nog napraten onder het genot van een drankje. 


Foto's: John Riegen2009-11-04 NoPro Filmisch

Vanwege het plaatsen van een kastenwand in de Petuniatuin waren we weer een avond terug op de Engelandlaan. Omdat we niet teveel overhoop wilden halen was vooraf besloten gebruik te maken van een HDV/DV camera voor het vertonen van films. Rob Kleijn wilde echter graag zijn film over China vertonen en had zelf gezorgd voor een Blue-Ray speler die via HDMI aangesloten kon worden op de beamer.

shanghai bij nachtZijn Film "China ontwaakt" was meer dan 35 min., maar kon ons toch van begin tot einde boeien. Het deed bij velen de wens opkomen om ook ooit eens zo'n reis te maken. De opnamen waren overwegend op statief gemaakt en daardoor mooi stabiel. De HD kwaliteit zorgde verder voor mooie kleuren en scherpe beelden. Toch waren er ook wel wat opmerkingen ter verbetering. Zo waren de begin en eindpunten van de shots niet altijd goed gekozen. Volgens Rob had hij hier wel naar gekeken, maar liep hij toch wat tegen het monteren van HD aan en de rendertijden op zijn toch best snelle computer met Pinnacle Studio. De overgangen tussen de verschillende steden was mooi gevonden met een dubbelbeeld van een landkaart, zodat we ook direct een beeld kregen van de plek in China. Wel moesten we de plek op de kaart zelf uitzoeken omdat deze niet verder geselecteerd was. Wellicht een tip. Voorgesteld werd de rijopnamen te beperken en hier alleen de beste stukken te gebruiken. Het gaat meer om het aangeven dat een rit werd gemaakt met bus, trein of fiets. De show op het einde was wel erg lang in verhouding tot de rest van de scènes en kan beter wat worden ingekort. Dat opnamen maken vanaf perron van een wegrijdende bergtrein en vervolgens zelf opnamen maken vanuit een trein tot problemen kan leiden bleek ook hier. We gaan dan plotseling weer de andere kant op. De zwarte overgangen werden minder mooi gevonden, zodat hier een overvloeier of gewone harde las beter zouden zijn. Al met al een film die het waard is om wat verfijningen aan te brengen.

stadshart_zoetermeerJan Boelhouwer had weer zijn film meegebracht over het "Stadshart Zoetermeer". Hadden we eerder problemen met het vertonen van de film vanaf de camera door het ontbreken van de benodigde kabeltjes, nu hadden we weer een verkeerde start. Terwijl iedereen nog zat na te denken over de matige kwaliteit van de beelden en iedereen ervan overtuigd was dat dit geen HDV kon zijn, kwam de operator tot de ontdekking dat per abuis een verkeerd knopje was ingedrukt en we hadden gekeken naar een ingezoomed beeld. Na een een nieuwe vertoning konden we ook wat inhoudelijk ingaan op de vertoonde beelden. Dat Jan vanuit zijn verleden erg betrokken was bij de opbouw van het stadshart bleek wel uit zijn zeer uitgebreide commentaar bij de beelden. Voorgesteld werd om de hoeveelheid informatie wat te beperken, waardoor het geheel wat rustiger wordt. Nu is het eigenlijk een verhaal vertellen met daarbij wat beelden. Opvallend waren de schokkende beelden bij een pan. Al eerder hadden we geconstateerd dat zijn statief niet zo geschikt is hiervoor, maar dat deze beelden niet alleen daardoor te verklaren zijn. Jan zal nog eens naar de originele opnamen kijken.  De "rust bij de Dobbeplas" komt door de start met een close-up wat vreemd over. Een rustig totaal beeld zou hier beter op zijn plaats zijn.

Voorbeeld DVD opdruk in Photoshop-V4
Als laatste film van de avond keken we naar fragmenten uit de film "Sneeuwwitje en de 7 gangsters". Door groep 8B van de Daltonbasisschool "De Edelsteen" was deze musical opgevoerd. John vertelde wat over de problemen die tijdens het opnemen aan de orde kwamen. Ook bij de montage kwamen de nodige problemen aan de orde. Zo waren soms alle camera's gelijktijdig aan het zoeken naar een gewenst beeld. Een echte vaste camera is hierbij echt noodzakelijk om op terug te kunnen vallen. Aangezien het spel zich op verschillende plekken op het toneel afspeelde en niet altijd bekend was waar wat ging gebeuren, moesten bij de montage wat kunstgrepen worden toegepast. Gezien de grote tevredenheid van de opdrachtgever is dat zeker gelukt. Een verzoek voor volgend jaar ligt al op tafel.

2009-10-28 Vakantiefilms

Inmiddels zijn we al weer een paar weken terug van vakantie en dus tijd om de belevenissen te laten zien van onze clubleden. De ervaring leert dat we veel uithoeken van de wereldbol te zien krijgen. Tot zover de oproep van de programmacommissie voor deze avond. Met een goed gevulde zaal (22) waaronder ook een paar langdurig afwezigen. Het doet dan goed te zien dat ze voldoende hersteld zijn om weer een clubavond te bezoeken. Na wat huishoudelijke mededelingen begonnen we aan een aantal ingediende films. 

cliffs of moher
De eerste film was "Ronde van Ierland" van Rinus Vollebregt. Inmiddels kennen we Rinus wel als een fietsende filmer, maar deze keer stond het fietsen meer centraal. In juni van dit jaar bezocht Rinus met een paar fietsbroeders Ierland en maakte daar met een internationale groep een rondreis per fiets van 1600 km. Dat we wat minder beelden hadden van de omgeving en meer van terrasjes waar gerust werd van de inspanningen was inherent aan deze opzet. Toch wel oog voor details zoals koffiedrinken in "The Coffee Pot". We zagen ondermeer de Cliffs of Moher, Giants Causeway en de steden Belfast en Dublin. De laatste steden weden per dubbeldekker bezocht als echte toeristen. Rinus had de commentaarstem van zijn vrouw nu ingeruild voor een medefietser. De tekst kwam nu veelal in telegramstijl, maar was geschreven en ingesproken bij de beelden door zijn reisgenoot. Leuke film, maar echte opnamen tijdens het fietsen hebben we niet gezien. Omdat zonder statief gewerkt werd ontbraken ook de close-up's. De muziek in Ierse stijl was deels gezongen, maar gaf toch een sfeer aan de beelden.

Schafbergbahn_Z13"Een zwaar bevochten hoogtepunt" van Jacques van Herten was de tweede film. We zagen Desi ploeteren bij het beklimmen van de Schafbergweg, hetgeen onder de geldende temperatuur afzien was. Regelmatig werd dan ook gerust en werd menig zweetdruppeltje afgeveegd.  Jacques kwam zelf niet in beeld, maar was getuige de korte interviews wel aanwezig. Nu verklaarde hij ook in een vergelijkbare staat van vermoeidheid te verkeren bij het lopen van deze als gemakkelijk aangekondigde route. Mogelijk dat de Oostenrijkers wat meer klimbenen hebben. De drie en een half uur durende tocht werd daarom maar voor het laatste stuk per smalspoorbaan gemaakt. Het ijs op het terras zal na zo'n inspanning best gesmaakt hebben. Voor ons was er gelegenheid om mee te genieten van de fraaie natuur. Door de felle zon waren de contrasten groot en een juiste belichting van het geheel wat moeilijk. Dan blijkt dat veel uitzichten op de Wolfgangsee toch wel op elkaar gaan lijken. Livegeluid is in dit soort stiltegebieden nauwelijks aanwezig en toch mis je het dan wel.Lago_Trasimeno"ACSI reis naar Umbrie en San Marino" van Jan de Bloois liet ons via een lange aanloop via de kennismakingsavond, Luxemburg, Saarburg en Ulm uiteindelijk terechtkomen op camping Steiner in Leifers. Dat was het ontmoetingspunt van alle equipes, vooral caravans. Jan voelde zich als camperaar  wel een vreemde eend in deze bijt. Verderop in de film hoorden we wel de eenden, maar zagen die niet op het fraaie meer van Trasimeno. De spiegelingen in het water waren fraai om te zien. Per groep werd ook nog een bezoek gebracht aan Bologna. Vanwege de grens van 15 minuten per film werd alleen het eerste stuk vertoond uit een veel langere film. Jammer van het hoempa geluid bij de aanloop naar Italië. In Luxemburg en het grootste deel van Duitsland is dat zeker geen lokale muziek. In het verdere verloop van de film was de muziek wel mooi en passend bij de beelden. We wachten met belangstelling het vervolg van de reis af. 


Na de pauze liet John Sterk ons een paar korte films. Het betrof enerzijds een professioneel product, anderzijds de "making of"s ervan. Dat je zelfs bij volle zon nog 60 Kwh aan licht bijplaatst is dan niet bij iedereen bekend. Ook werd duidelijk dat het opnemen van een korte scène soms lang kan duren. Het resultaat is er dan ook wel weer naar. Iets om in gedachten te houden bij een volgende speelfilm van de club.dwingelder veld"De vier jaargetijden van het Nationale Park Dwingelder Veld" van Gerrie Kierdorf liet ons zien dat de natuur in eigen land ook erg mooi kan zijn. We zagen mooie beelden van de Drentse heide en grazende schapen. Ook mochten we de geboorte van twee lammetjes in het vrije veld aanschouwen. Er was goed gebruik gemaakt van close-up's. Vooral de dauw en een spinrag leverde fraaie beelden op. Dat de natuur ook wreed kan zijn zagen we door de aanval van de spin op een in het web geraakt insect. Fraaie herfstkleuren met veel aandacht voor details als vruchten en paddestoelen. In November deed Koning Winter al zijn intrede en sneeuwvlokken bedekten de aarde. Slechts een voorbeeld voor de aandacht die de maakster besteed heeft aan de teksten. Haar stem past ook uitstekend bij de sfeer van de beelden. En wat te denken van de slot boodschap: "Alle seizoenen vragen om respect voor dit bijzondere stukje natuur in Drenthe". Ook de muziek was goed verzorgd, al was de sterke muziek bij de paarden meer een gelukstreffer volgens Gerrie. Een erg mooie afsluiting van een avond vakantiefilms, waarbij we redelijk dicht bij huis bleven. De verre bestemmingen komen dan wel een volgende keer.
2009-10-21 NoPro Filmisch

De NoPro filmisch avonden zijn bij uitstek bedoeld voor het laten zien van eigen opnamen en om daarover te kunnen praten met elkaar, uiteraard bedoeld om het product te verbeteren. Uiteraard kunnen ook kanten klare producten worden vertoond, waarvan het niet de bedoeling is er nog wat aan te veranderen. Een voorbeeld hiervan was een film van Gerrie met de titel "Een nare herinnering". De film begint met het pakken van een boek uit het boekenrek, waarbij twee boeken meekomen. Het tweede boek blijkt een oud poëziealbum te zijn uit de oorlogsperiode. Dan komen de herinnering terug aan de razzia in Den Haag en de angst dat haar vader zou worden opgepakt en weggevoerd. Hiervoor werden oude beelden van TV films gebruikt. Het begin bij het pakken van het boek duurt eigenlijk wat te lang. Met het geluid had Gerrie lopen tobben. Pas sinds 2008 maakt zij gebruik van Pinnacle studio en heeft nu meer mogelijkheden. Rob stelt voor om de geluidsbewerking te doen in Audacity en dat bewerkte geluid te plaatsen op het voice-over spoor.

De tweede film was een product van Mieneke met de titel "De dienstbare forel". Het verhaal gaat over een forel die wordt gekocht op een vismarkt, vervolgens wordt gebakken en smakelijk wordt opgegeten.

forelmetamandelenTon Graal was de hoofdrolspeler, als we tenminste de vis niet meetellen. Het verhaal is nog niet voor iedereen duidelijk. Ook moeten nog wat springers worden weggewerkt en enkele minder mooie lassen worden verbeterd. Voorgesteld werd de film wat in te korten tot 1-2 min., omdat onder meer de scène op de markt wel erg lang is. Hierdoor gaan we letten op allerlei zaken als het gefriemel aan de jas, een andere kijkrichting naar rechts, terwijl volgens een ander shot en het wijzen van de marktkoopman de forellen op een andere plek liggen. Ook hoeft de vis niet gebakken te worden tot hij gaar is, want dat gelooft de kijker toch wel. 
Mieneke zal de opmerkingen proberen te verwerken in een nieuwe versie, waarnaar we weer belangstellend uitzien. 

Kriml_Wasserfall_02

Jan de Bloois had een film uit 2004 meegebracht met de titel "Water, een korte natte film". De film begon leuk met een opsomming van allerlei vormen van water. Alleen de animaties kregen wat veel aandacht en waren soms niet terzake doende. Naar het einde toe verwaterd de film omdat er dan geen boodschap meer is en we alleen de fraaie beelden van watervallen en beekjes te zien krijgen. Bij het maken van de film is te weinig aandacht besteed aan het verhaal en de boodschap daarin. Het gebruik van plaatjes van vissen komt na de beelden van de Biesbosch wat vreemd over. Toch was het een nobel streven en werd de vraag gesteld of we niet weer eens "water" als thema voor een wedstrijd kunnen kiezen.

Na de pauze liet Gerrie ons een speelfilm zien waaraan zij bij haar vorige club had meegewerkt en waarvan we al eerder "The making of" zagen.  

wraak olivier

Deze film met de titel "De wraak van Olivier" behaalde goud bij Nova Noord, maar het vervolg op de landelijke manifestatie was wat teleurstellend. Wel hebben wij nu bijna veertig minuten geboeid kunnen kijken naar de lotgevallen van Olivier. Voor hen die de film niet gezien hebben verwijzen we graag naar een verkorte versie op YouTube.
Uiteraard is dat ook leuk als je de film wel hebt gezien.

Al met al een goed gevulde avond met ruimschoots tijd voor het uitwisselen van gedachten. Hierdoor bleven een paar films wachten op vertoning, maar deze komen zeker nog eens een andere keer aan bod.2009-10-14 Lid in de schijnwerpers

In voorgaande jaren kenden we een vast programma onderdeel "Clublid centraal". Dit hebben we nieuw leven inblazen  als "Lid in de schijnwerpers". Als eerste kwam aan bod onze oprichter en erelid Gerrit van Doornen ivm een bijzondere gelegenheid. Gerrit behandelde in het kort de volgende onderwerpen:

  • Wie ben ik?
  • Hoe is mijn filmhobby begonnen en ontwikkeld?
  • wat heb - kan - en wil ik?
  • Collage van filmproducten?
  • Mijn lievelings films?

Wij zijn van Gerrit gewend dat hij graag praat en zeker als het over zijn hobby gaat. Hij had zich echter voorgenomen om dat praten tot het noodzakelijke te beperken, veel tijd te besteden aan het kijken naar films en waar nodig vragen te beantwoorden. Daardoor kwam niet alleen zijn historie aan bod, maar ook dat van de amateurfilmwereld.

Zo hoorden wij dat hij pas op 29 jarige leeftijd met filmen was begonnen op advies van de toenmalige Fotohandel Adams in de Zoetermeerse Dorpsstraat. En zoals velen begon hij ook met het vastleggen van beelden van zijn familie op het strand van Scheveningen. In 1972 had hij het plan opgevat om in Zoetermeer een Filmclub (destijds nog geschreven als Filmklub) op te zetten, hetgeen zoals wij allen weten gelukt is.

De eerste film op de club liet hij ook zien. Het was een opdracht van de club met als thema Kerstmis. We zagen een animatie van snel opbrandende kaarsen. Met de kwaliteit van de kaarsen van toen een heidense klus. Het geluid was helaas wat minder. 

colfosco

In 1974 begon hij met een speelfilm, waarbij zijn dochters in de winkel een puzzel kopen en deze vervolgens in elkaar zetten. De animatie eindigt met het opzoeken van de betreffende plaats op een landkaart en het live aanwezig zijn in het plaatsje Colfosco (met de beroemde uitkijk zoals op de foto).

In deze periode werd de filmerij een echte hobby voor hem en het zou ook een groot aantal jaren zo blijven. In die tijd maakte hij onder meer "Sprookje in wol" en "Marktritme". Met deze film haalde hij ook het Nationale Festival van de NOVA.

In de 80-iger waren was Gerrit erg vooruitstrevend en werd ook een begin gemaakt met breedbeeld. "Kijk op Zoetermeer" was hier een voorbeeld van. Op de filmcamera werd een breedbeeldlens gezet en later kwam deze lens ook weer op de projector om het vertekende beeld weer in de juiste vorm te brengen. Met de huidige 16:9 krijgen we een goed beeld van de resultaten van toen. Toen de club in het kader van het 10-jarig bestaan een uitstapje maakte naar Parijs, bleef hij een paar dagen extra en maakte de breedbeeldfilm "Parijs verkeer" (1982). In 1983 kwam video steeds meer in beeld, maar sprak niet zo aan bij de toenmalige bestuurders van de filmwereld. Gerrit heeft als voorzitter van de NOVA toen een symposium georganiseerd in de Jaarbeurs in Utrecht. Een daarvoor gemaakte film werd weer vertoond.

Het jaar 1984 was voor hem een bijzonder jaar: 25 jaar getrouwd met Sjaan, weg bij Pieterman Hardglas en start van een eigen zaak in de Fokkerstraat. Van Pieterman had hij het Bosscreen meegenomen en dit vormde nu de basis van een eigen bedrijf "Van Doornen Innovision". En dat innovatie een belangrijke rol speelde bleek wel uit het betoog van Gerrit. Daarna volgde een periode van hard werken en geen tijd meer om te filmen. Hier stopte ook de regelmatige productie van films. Van deze periode zagen we een demofilm van Jan van der Meer over Glasscreen, wat beelden van de presentaties op de Fotokina en Firato, alsmede een interview van Dick Verwoerd. Ook de ontwikkeling van MoVision 1 en 2 kwam in beeld. Met MoVision 2 kwam ook de eerste LCD projector van Sharp in beeld.

Wel bleef hij tijdens zijn vakantie filmen en zo ontstond onder vele andere "Carla in CacO3" (1987), "Kasteeltuinen van Arcen" (1988) en "Ticket to heaven" (op muziek van de Dire Straits).

klm

In 1996 maakte hij de film "De een en twintigste" in het kader van de opdracht "Een dag uit het leven van...".

Een mooie film waarin ook de nodige emoties waren verwerkt, omdat dat de dag was dat zijn dochter met man en kinderen naar Canada vertrok om daar een nieuw bestaan op te bouwen. Vooral het gedeelte op Schiphol bracht dit goed in beeld.

In deze periode was hij ook druk met het overdragen van het bedrijf in verband met het bereiken van de AOW-leeftijd. 

In deze periode speelde ook de overstap van analoog naar digitaal. De oude spulletjes werden verkocht en er begon een nieuwe periode. 

Thuis maakte hij van een kamer een hobbyruimte, meer lijkend op en studio en begon met het overzetten van film op video. Hij moest nu constateren dat dit toch wel wat uit de hand was gelopen. Inmiddels is de afbouw daarvan begonnen, waardoor meer tijd vrijkomt voor het monteren van films van de vakanties van de afgelopen jaren. Hierin kan hij zich dan uitleven omdat zijn grote wens is "goede vakantiefilms maken met een goed verhaal". Monteren gaat nog steeds op de Casablanca, waarvan hij inmiddels de vierde versie heeft aangeschaft en ook HDV kan verwerken met Bogart SE.

himbayoungladiescrTot slot keken we naar zijn film "Discovery Namibie" met daarin veel highlights van dit uitgestrekte land. We zagen ondermeer zeeleeuwen, rode duinen, de Deadvlei, Fishriver canyon, een kokerbomenwoud, het Etosha wildpark met verschillende wilde dieren, om tenslotte te belanden bij de nomadenstam van de Himba's.

Een prachtig document over dit land, waarbij Gerrit aangaf dat dit toch eigenlijk wel zijn lievelingsfilm was.


Al met al een leuke en onderhoudende avond, zeker voor een herhaling vatbaar.

Het was onze eerste avond in de vernieuwde Petuniatuin. Het is nog even wennen aan een andere indeling, terwijl nog niet alles gereed is. Zo wachten we nog een kastenwand zodat we onze spullen beter kunnen opbergen en sneller beschikbaar kunnen hebben. Door Floor is als coördinator van de club met de Petuniatuin in de afgelopen maanden veel werk verzet.

Het luide applaus was daarom ook zeer terecht.

2009-10-07 Pinnacle presentatie


Onderwerp was deze clubavond het veel gebruikte programma van Pinnacle Studio 12. Ben Verbeek maakte aan de hand van een Powerpoint presentatie ons wegwijs in de mogelijkheden en onmogelijkheden van het programma. Daarbij ging hij vooral in op de door hem gebruikte mogelijkheden. Rob en Willem, eveneens gebruikers van dit programma (versie 14), gaven hierbij ook aanvullende informatie.

DSC_6237Pinnacle Studio is waarschijnlijk het bekendste (instap)pakket voor videobewerking. Producent Pinnacle heeft zelfs na elf versies nog ruimte gevonden voor een reeks zinvolle uitbreidingen en extraatjes.

Net als de vorige editie verschijnt ook Pinnacle Studio 12 in drie versies: een basisvariant, een Plus- en een Ultimate-versie. Bij elke versie zijn de mogelijkheden iets uitgebreider, maar gelukkig houdt Pinnacle ook bij dit trio vast aan dezelfde overzichtelijke interface. Opnieuw duiken drie tabbladen op (Opnemen, Bewerken, Film maken) die perfect de typische workflow weerspiegelen. 

Studio12_Montage_s

We zien onderaan weer de tijdlijn verschijnen (annex storyboard en een tekstweergave) en u krijgt rechtsboven de voorbeeldweergave met ernaast het album. Uiterst links vindt u de vertrouwde knoppenbalk, van waaruit u makkelijk omschakelt tussen de verschillende functies, zoals overgangen, titels en menu’s.

Wie meer wil weten over de mogelijkheden van dit programma kan terecht op de website van Pinnacle Nederland. Ook bij HDTVnieuws vinden we een uitgebreid overzicht van de mogelijkheden, de verschillen tussen de verschillende versies en een korte test. Omdat ook Pinnacle Stdio inmiddels een volwassen programma is geworden met vele gebruikers verschijnen ook verschillende handboeken, waaronder: 

285-1

Auteur:Studio Visual Steps

Aantal pagina's: 368 Uitvoering: Paperback

ISBN:

978 90 5905 375 5

Met dit boek leert u onder andere:

videobestanden binnenhalen,  foto's en stilstaande beelden importeren, scènes selecteren en monteren, werken met het storyboard, effecten gebruiken, titel en menu toevoegen, stem en geluid mixen, videofilm op dvd, cd of band zetten, Chroma Key en beeld-in-beeld (Pinnacle Studio Plus).


De Powerpoint presentatie van Ben is inmiddels aan alle leden toegezonden en kan ook worden bekeken in de groep Presentaties.

Na afloop van de presentatie werd onze tijdelijke gastheer Kees nog eens bedankt voor de gastvrijheid die wij mochten genieten in de periode van de renovatie van de Petuniatuin.


Kees&Floor

Kees_en_JanFoto's: John Riegen

© FVCZ.NL