2008-09-24  Promotiemogelijkheden


Jan opent met de mededeling dat we over PR gaan denken omdat er volgens hem nooit berichten over onze club in de locale bladen verschijnen.

Vervolgens kondigt hij aan , dat Woud Verburg  John Riegen uitgenodigd heeft om de mogelijkheden of onmoglijkheden over het plaatsen van promotiefilms op het internet uiteen te zetten.

Hij vervolgt met aan te geven dat John gaat vertellen dat het mogelijk is filmpjes op het internet te zetten via  een link naar You Tube. Over "het gras voor de voeten wegmaaien" gesproken.


Vervolgens kreeg Mineke het woord.

Zij wil een presentatie geven op 15 oktober 2008! van nog te maken films of documentaires met het onderwerp; "In en om de keuken". De hele toelichting is na te lezen in een email, die ze ons allen toestuurde.


Vervolgens werde 4 films uit vroeger tijden zonder commentaar gedraaid:

"Heeft u al een hobby?" van Kees Mol.

"Ode aan Fellini" van Dick Verwoerd.

"20 seconden" van Ben Brinkel.

"10-jarige Filmclub in Parijs". Clubfilm op super 8 in 2007 bewerkt door Eddy Jansen.

Het was de bedoeling, om na de pauze aan de hand van deze voorbeelden een discussie op gang te brengen om tot een film te komen die as promotie zou kunnen dienen voor de club.

Vervolgens kwam John Riegen aan het woord over de mogelijkheden of onmogelijkheden van het plaatsen van een promotiefilm op het internet 

Dit is zonder meer mogelijk. De vraag is of dit op onze site moet gebeuren, of via YouTube en andere sites.

Alleen de kwaliteit van de films op internet is sterk wisselend. Onze film moet wel volgens de bekende regels van de kunst gemaakt worden. Het is een film zoals alle andere.

Hierbij rees de vraag (Mieneke) of daar dan toestemming voor gegeven moest worden door alle medewerkenden in die film.

Die vraag werd bevestigend beantwoord. 

Vervolgens ontspon zich een eindeloze discussie, die werd afgekapt door met de pauze te beginnen.


Na de pauze kwamen er discussies, over het doel van de club, de manier van promoten van de club. 

Een eindconclusie werd echter niet getrokken.


Jan wil de gebeurtenissen vande clubavonden in de media brengen.

Hiervoor vragt hij een vrijwilliger, om persberichten te schrijven.

Na een doodse stilte , wordt de vraag nogmaals gesteld, maar geen vrijwilligers.

Vervolgens deelt Jan nog een folder uit: "Hoe schrijf je een persbericht".


REACTIES VAN LEDEN OVER DEZE AVOND:

Even nadenken !

Wat zal het positieve resultaat van een promotiefilm voor de club zijn ? Ik denk dat het nihil is! 

Er is in Zoetermeer niemand die op een niets zeggend reclamefilmpje van een stelletje fanatiekelingen ( zo zien ze ons ) zitten te wachten.

We hebben er een hele avond aan gespendeerd zonder enig resultaat , een verloren avond dus. 

In de vorige eeuw is er twee keer zoiets geproduceerd. Voor mij mag het daar bij blijven.

Wij hebben vandaag de dag betere mogelijkheden om onze club bekendheid te geven.

  Eddy Jansen


Jammer dat door de eindeloze, ongecoördineerde discussie, de voorbereidende activiteiten van Woud helemaal teniet werden gedaan. Waarom laten we de inleider eens niet zijn werk doen. Natuurlijk staan de beste stuurlui aan wal, maar zo hoeft het toch ook niet.

De minst productieve avond van alle clubavonden die ik tot nu toe bezocht heb, was een reactie van een van de leden.
© FVCZ.NL