2008-07-23 Green of blue screen techniek

John Sterk behandelde deze avond het onderwerp "Blue screen" of "Green Screen". Hij begon de presentatie met een leuke introductie op video van hetgeen met deze techniek wordt bedoeld.

Bij dit onderwerp komt ook een stuk theorie en techniek aan de orde. Dit is vaak wel vervelende kost maar je hebt het nodig om een en ander te kunnen begrijpen. Onze ogen zijn in staat helderheidsinformatie scherper te zien dan kleurinformatie.

Als je deze techniek wilt gebruiken moet je dit vooraf plannen. Je kunt het nooit achteraf doen. Het beeld wat "er in" moet, moet stil staan. Bij de belichting moeten we rekening houden met lichtinval, kleursetting (avond of dagopname), schaduwwerking etc. We moeten denken aan de sfeer (kleurstelling, belichting). Scaduw (wel of niet), alsmede de beelduitsnede.


tatv-01

Ook moet het materiaal (vaak doek) aan bepaalde eisen voldoen. 

1. De kleur mag niet voorkomen in het object (extreme kleuren, fel groen komt in de natuur niet voor),

2. Het doek mag niet reflecteren

3. Geen vouwen in het doek, dus iets rekken.

Een mooi voorbeeld liet John zien van de site van Creative Cow Tutorial (gemaakt met After Effects).

Bij de verwerking :

1. Welke software? Kan ik met mijn software greenscreen verwerken?

2. Still bewerking

3. Schaduw (voorgrond/achtergrond)

4. Compositien (waar in beeld?)

5. Transparantie (voor/achtergrond)


Vervolgens gaf John een demonstratie met After Effects (beschikbaar voor zowel Apple als PC). Gebruikte plugin is keylight (Effect /keying/keylight)

Sample met kleurpipet bij screencolor.

Na de pauze zagen we nog een film van Philip Bloom met een lens voor korte brandpuntsafstand en zeer kleine scherpte diepte. 

Voor de vertoning gebruikte John zijn al eerder getoonde DIVX kastje, TV en Apple via een schwitch.


Naschrift:

Wanneer u plannen hebt om met graan screen te gaan werken en dit zelf te maken kan verwezen worden naar de site:

http://www.mediacollege.com/video/special-effects/green-screen/


© FVCZ.NL