2007-05-30 Slotavond voorjaar 2007

Voor je het beseft is er weer een voorjaar voorbij en zitten we weer aan de laatste avond van ons voorseizoen 2007. Voorzitter merkte bij zijn inleiding nog op, dat de afronding vorige week niet geheel was verlopen zoals we ons hadden voorgesteld.  Jan had veel werk gemaakt van de voorbereiding en kwam vorige week in tijdnood door het draaien van een film. Het was weliswaar een filmische avond, waarbij ook ruimte moet zijn voor het laten zien van films.

Gelukkig bleven een behoorlijk aantal leden zitten tot rond elf uur, om tenminste nog een presentatie van Jan mogelijk te maken. Het gaf wel aan hoe belangrijk het eigenlijk is dat vooraf wordt aangemeld of er films worden aangeboden (en vooral ook hoe lang deze zijn), zodat misverstanden als nu kunnen worden vermeden. Tevens gaf hij aan dat de programmacommissie eventuele ideeën voor het programma van het najaar van harte zal verwelkomen. Bij de programmacommissie is sprake van een vacature omdat Ben Brinkel heeft besloten hiermee i.v.m. zijn werk te moeten stoppen. Ook de technische commissie kent wat personele problemen, omdat Jan Koole heeft aangegeven niet altijd op tijd er te kunnen zijn. Ben Verbeek heeft inmiddels al te kennen gegeven zich hiervoor wel te willen inzetten, terwijl John Riegen daarbij wil helpen als dat nodig is. Zoals gebruikelijk op de laatste avond ook nu enkele dankwoordjes en een fles voor Jan Koole en John Riegen .. en natuurlijk “tante Cor”, die wel steeds zegt ermee te willen stoppen maar het bij ons nog “oh zo leuk vindt”. Zoals bij dames gebruikelijk daarbij natuurlijk ook een bosje bloemen van Floor.

Na de pauze gingen we ter voorbereiding van de vakantie maar eens op reis naar verre bestemmingen en zagen hoe Rinus Vollebregt en Hans van Woerkom ieder op hun eigen wijze een reis door China in beeld hadden gebracht. Zo sloten we met “Tussen de Chinezen” het seizoen af met een wens voor een “Prettige vakantie”.

Dit jaar zitten we echter voor het eerst (als club) niet stil tijdens de vakantie periode, maar krijgen we om de veertien dagen een “workshop”. © FVCZ.NL