2007-05-02 Titels door Cor Behage

Cor Behage heeft een lange ervaring met filmen, die zich ontwikkelde via film - video 8 - Hi8 totHDV. Als technisch tekenaar kreeg hij al te maken met de eigenschappen van lettertypen.

Hij presenteerde de theorie via een PowerPoint presentatie, naar zijn zeggen in sneltreinvaart, tot aan de pijngrens. Wanneer deze was bereikt, was het tijd voor pauze en na de pauze werd er overgeschakeld naar praktijkvoorbeelden.

Na afloop kregen we de hele stof (en meer) op papier mee naar huis.

Daarom volsta ik met wat aanvullende opmerkingen of opmerkelijke zaken.

Als eerste kwamhetprogramma Let's Edit van Canopus aan bod. Dit was een van de eerste videokaarten die een codec aan boord hadden en waarbij het renderen door de kaart zelf werd gedaan, hetgeen de processor enorm ontlastte. Hierin zit een titelgenerator.

Er werden wat voorbeelden gemaakt van titels, al dan niet transparant, verlopende kleuren, draaien spiegelen etc.

Jammer dat om een voor mij onduidelijke reden de beamer geen beeld gaf van hetgeen als uitvoer uit de PC zou moeten komen. Had met een overlay, deresolutie van PC, Titelprogramma en beamer te maken.

Daarna kwam Adobe Premiere aan de beurt. Hier wel een uitvoerbeeld.

Cor liet zien dat je ook een titel in een tekenprogramma (Photoshop, Paintshop Pro etc) kunt maken. In dit geval een gedraaide titel op een zwarte achtergrond. Deze werd gemaakt in Paintshop Pro met een grootte van 720x 576 Het beeld van de letters was wat aan de kleine kant, maar door aan de handgrepen rond de letter te trekken werden de letters vergroot (zonder kwaliteitverlies)tot het gewenste resultaat. Dit is mogelijk omdat gewerkt werd met vector afbeeldingen.

Vervolgens met een handgreep in het midden gedraaid, vervolgens de afb. gesaved en geïmporteerd in Premiere.

Hier werd de zwarte achtergrond (kan ook een andere kleur zijn) met chromakey doorzichtig gemaakt, zodat het resultaat een titel over de filmbeelden was.

Op mijn vraag welke lettertype grootte nu voor een bepaalde afstand geschikt was, bleek het antwoord niet zo een twee drie te geven, vanwege de vele formaten van lettertypen pica, millimeters, punten en inches (1 inch=25.400 mm) (1 PostScript pica = 4.23333333 millimeter),

Wikipedia (http://nl.wikipedia.org/wiki/Typografische_eenheid) zegt hierover:

Typografische eenheden zijn maateenheden die gebruikt worden binnen de grafische industrie, onder andere om de grootte van lettertypes en regelafstanden aan te geven. Doorgaans wordt hiervoor niet het metriek stelsel gebruikt, maar een twaalftallig stelsel. Europa en de Angelsaksische wereld gebruiken elk een eigen maatsysteem, beide gebaseerd op 'punten', maar van verschillende grootte.

Als je dit artikel gelezen hebt, begrijp je het antwoord van Cor,

dat je het maar moet uitproberen en als je iets hebt wat er goed uitziet, noteren wat je gedaan hebt.

Nu we het toch over typografie hebben, Cor vertelde dat ieder lettertype zijn eigen karakter heeft en met het gebruik daarvan een eigen sfeer opwekt.

Voorbeeld van lettertypen die bij bepaalde zaken passen:

Hierna volgden nog enkel intro's van films met titels. B.v. de making ofCloaca, waarbij de regisseur Willem vd Sande Bakhuizen vertelde waarom bepaalde beelden opgenomen waren. Je ziet dat over ieder beeld goed is nagedacht en dat ook de samenhang van titel en kleurstelling hiervan in overeen stemming is met de filmkleur. Dit zagen we ook bij voorbeelden van Warner Bros, waarbij het logo van deze firma de zelfde tint meekreeg van de achtergrond van de film.

Ook bij een intro van een film van "20th Century Fox" zagen we dit toegepast.

Tot slot nog het resumé van blz. 20 van de hand-out van Cor Behage:

Wat voor materiaal u ook gebruikt, hoe u een titel ook in beeld brengt:

- Hij moet leesbaar zijn.

- Gebruik uw fantasie.

- Gun u zelf de tijd om over een titel na te denken.

- Maak er werk van!

- Formaat (filmformaat 4:3 of 16:9 bepaalt mede het tekstformaat)

- Teksttype

- Plaatje (achtergrond).

- Ornament (e.v. logo).

- Kleur

Nawoord Jan de Bloois:

“Hulde voor deze man”. Wat Cor niet behandeld heeft, is: waar haal ik fonts vandaan, en hoe

moet is ze installeren om te kunnen gebruiken? De antwoorden hierop worden gegeven in een

artikel in VHM (Video Hobby Magazine).© FVCZ.NL