2007-01-07 NoPro filmisch


De voorzitter opende de avond met een bedankje aan de redactie omdat zijn foto via het internet hem kleurrijk toelachte. ( Zijn echtgenote "Je staat er anders altijd zo boos kijken op")

Hij besteedde de nodige aandacht aan6 zieke clubleden. De avond bestond in het begin uit een leesavond, want iedereen had een clubblad ingepikt en ging daarna onverstoorbaar zitten lezen, onder het genot van een drankje.


Vervolgens vertoonde Rinus de film "Van plant naar klant" , waarin onder andere verteld werd dat er hommels voor de bestuiving, vangplaten voor "plaaginsecten"; bepaalde sluipwespen tegen mineervliegen (in goed Nederlands Diptera - Agromyzidae) werden ingezet.

Ook andere sluipwespen werden tegen witte vliegen werden ingezet. Een hele beestenboel!
Ik heb even gekeken op het internet hoe dat werkt: 

ACNUSA sibirica sluipwesp.

dacnusa2.jpg (82606 bytes)

Ontwikkelingsduur; ei-adult, bij 22°C ± 15 dagen.
Dacnusa legt zijn eitje in de mineervlieglarve en ontwikkelt hierin tot adult. Vooral in het vroege voorjaar wordt deze sluipwesp ingezet.

Na afloop ging Rinus nog in op de vraag of een bepaalde tomatensoort, waarvan mij de naam is ontschoten, echt zo gezond was. Dit bleek zo te zijn doordat deze tomaat extra lycopheen bevatte - extra gezond! Kankerremmend.
Lees hierover op: http://www.groenedag.org/R1/NL/Gezo/GeVo/fm43TomKan.html

Dacnusa legt zijn eitje in de mineervlieglarve en ontwikkelt hierin tot adult. Vooral in het vroege voorjaar wordt deze sluipwesp ingezet. 

Na afloop ging Rinus nog in op de vraag of een bepaalde tomatensoort, waarvan mij de naam is ontschoten, echt zo gezond was. Dit bleek zo te zijn doordat deze tomaat extra lycopheen bevatte - extra gezond! Kankerremmend.
Lees hierover op: http://www.groenedag.org/R1/NL/Gezo/GeVo/fm43TomKan.html

Aan het einde van de film worden de tomaten geflowpacked en op fijnmazig geconditioneerd transport gezet naar de klant.

In een kort filmpje vroeg Eddy zich nog af: "Wie ben ik?". Hij had dit voor een vorige clubavond gemaakt, maar achtervolgd door computerpech kon hij dit niet tijdig laten zien. Een leuke impressie!

Al snel was het tijd voor de koffie, waarna Rini de rest van de avondaandacht besteedde aan de komende project film(s) en de planning hiervan.

Tussen door draaide John Sterks een 1 minuutfilm over After effects van Adobe. John vertelde dat alleen de beperking van je fantasie de mogelijkheden van het programma begrenst. Hij wilde weten waar onze belangstelling naar uitgaat, zodat hij een voor de clubleden behapbaar aangepast programma kan draaien op 4 april 2007

John Riegen

© FVCZ.NL