Lidmaatschap FVCZ


Lidmaatschap van de vereniging:

Volgens de statuten en huishoudelijk reglement van onze vereniging wordt het lidmaatschap aangegaan voor de periode van een jaar en stilzwijgend verlengd. Opzeggen schriftelijk voor 1 december van het lopende jaar bij de secretaris. In bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken na overleg.

Sinds 1 december 2011 zijn verenigingen verplicht deze informatie op de website en in het communicatie orgaan te vermelden.

Zie hiervoor ook de betreffende publicatie van de overheid.

Bij de verwerking van de ledeninformatie wordt gewerkt conform de regeling van de AVG, de Europese Privacy regeling. De persoonsinformatie wordt uitsluitend gebruikt voor de ledenadministratie en de daaruit voortvloeiende contacten met de Regio ZH’12 en NOVA.

Uitsluitend voor intern gebruik wordt de ledenlijst aangevuld met informatie over adres en gebruikte apparatuur en montage software. Deze ledenlijst is alleen bedoeld voor de communicatie tussen de leden onderling. CluB Webmaster:  Jan de bloois