Lidmaatschap FVCZ


Lidmaatschap van de vereniging:

Volgens de statuten en huishoudelijk reglement van onze vereniging wordt het lidmaatschap aangegaan voor de periode van een jaar en stilzwijgend verlengd. Opzeggen schriftelijk voor 1 december van het lopende jaar bij de secretaris. In bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken na overleg.

Sinds 1 december 2011 zijn verenigingen verplicht deze informatie op de website en in het communicatie orgaan te vermelden.

Zie hiervoor ook de betreffende publicatie van de overheid. CluB Webmaster: John Riegen / Harry van der Burgt